Chúng tôi như ngôi nhà bạn.

Yamaha P-45

11.500.000 12.000.000